IMAGE ประกาศ จัดซื้อ/จัดจ้าง
Wednesday, 12 September 2018
                  ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 30 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง... Read More...
IMAGE ข่าวประชาสัมพันธ์
Friday, 31 January 2020
        ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี... Read More...
IMAGE ข่าวสารประจำวัน
Friday, 30 April 2021
  เมื่อวันที่8 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00น. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ... Read More...

IMAGE ภาพกิจกรรม
Wednesday, 24 July 2019
วันที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ... Read More...

 

 

 

ข่าวสารประจำวัน

 

เมื่อวันที่8 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00น. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เกษตรและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ ร่วมดำเนินการฉีดพ้นยาฆ่าแมลงเพื่อกำจัดแมลงดูดเลือดพาหะของโรคลัมปี สกิล (Lumpy skin disease) ในคอกสัตว์ของเกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ อันจะส่งผลให้การระบาดของโรคลัมปี สกิล ในโค กระบือ ลดลงและไม่กระจายออกไปในพื้นที่อื่น

 เมื่อวันที่31 พฤาภาคม 2564 เวลา 09.00น. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ พร้อมด้วยชุดปฏิบัติการตำบล เพื่อขับเคลื่อนภารกิจในการลงทะเบียนรับวัคซีน การฉีดวัคซีน อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อการกระจายและแจกจ่ายวัคซีน การลงทะเบียนรับวัคซีน การฉีดวัคซีน รวมทั้งการอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนให้เข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อลดจำนวนผู้ป่วยและให้เกิดภูมิคุ้มกันในหมู่ประเทศ

เมื่อวันที่24 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายวิชัย ตั้งคำเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ลงพื้นที่ติดตามการสร้างบ้านให้กับผู้ประสบภัยทางสังคมให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในเขตพื้นที่ตำบลโนนคูณ บ้านนางสวาด สีหะวงษ์ บ้านเลขที่28 หมู่ที่5 ตำบลโนนคูณ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ ตามโครงการสร้าง/ซ่อมบ้านผู้ด้อยโอกาศ ผู้ยากไร้และผู้ยากจน "เฮือนดีๆศรีสะเกษไม่ทิ้งกัน" เนื่องในงานเฉลิมฉลอง238ปีจังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่29 เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 13.00 น. เกิดพายุฤดูร้อนและมีลมกระโชกแรง ทำให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ตำบลโนนคูณ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ ทำให้มีบ้านเรือนประชาชนถูกกระแสลมพัดหลังคาบ้านจนได้รับความเสียหายจำนวนมาก ขณะนี้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ ได้ลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบความเสียหายของบ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนเพประเมินความเสียหายเบื้องต้นและจะได้เร่งรัดดำเนินการให้ความช่วยเหลือต่อไป

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

 

 

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การคุ้มครองสัตว์น้ำจืดมีไข่ "ฤดูน้ำแดง"

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แจ้งเปิดสถานศึกษา 

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดเขตโรคระบาดชนิดโรคลัมปีสกิน (Lumpy skin disease) ในโคนม โคเนื้อ กระบือ ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง มาตรการควบคุมพื้นที่และการปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพิ่มเติม (ฉบับที่17)

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง มารการให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ (ฉบับที่15)

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ มีเป้าหมายการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ฤดูฝน ปี2563 พันธุ์ข้าวดอกมะลิ 105 ชั้นพันธุ์จำหน่าย จำนวน2,000ตัน เพื่อจำหน่ายให้กับเกษตรกรทั่วไปตัวแทนจำหน่ายเมล็ดพันธุ์พืชของกรมการข้าว ผู้ประกอบการ/ร้านค้าผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวและส่วนราชการในการสำรองเมล็ดพันธุ์เพื่อใช้ในการโครงการต่างๆ

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิดโรคลัมปี สกิน (Lumpy skin disease)

เมื่อวันที่29 เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 13.00 น.เกิดพายุและมีลมกระโชกแรง ทำให้ฝนตกหนักในพื้นที่ตำบลโนนคูณ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ ทำให้บ้านเรือนประชาชนถูกกระแสลมพัดหลังคาบ้านจนได้รับความเสียหายจำนวนมาก ขณะนี้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ ได้ลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบความเสียหายของบ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อน เพื่อประเมินความเสียหายเบื้องต้นและจะได้เร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือต่อไป

 

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง มาตรการควบคุมพื้นที่และการปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพิ่มเติม (ฉบับที่14)

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง มาตรการควบคุมพื้นที่และกำกับดูแลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)เพิ่มเติม (ฉบับที่ 13)

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง มาตรการควบคุมพื้นที่และการปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่12)

ประกาศ เรื่อง แจ้งปิดสถานศึกษา 

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่11)

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง มาตรการเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2564 (ฉบับที่8)

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง มาตรการควบคุมพื้นที่และกำกับดูแลสถานการณืการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ฉบับที่7)

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง มาตรการควบคุมพื้นที่และกำกับดูแลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)(ฉบับที่6)

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 (ฉบับที่5)

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่21

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่20

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่17

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่11

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่10

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่9

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่8

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่7

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่6

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่5

ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส จังหวัดศรีสะเกษใสสะอาด 2564"

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง สำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ นายจ้าง/สถานประกอบการ และผู้สนใจสมัครงาน เข้าร่วมงาน นัดพบแรงงานย่อย 25 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา09.00 น.เป็นต้นไป ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ สมัครงานสัมภาษณ์งานกับนายจ้างโดยตรง ตำแหน่งงานกว่า 1,000 อัตรา

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง คำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่4

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่3

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่2

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่1

 ร่วมรณรงค์ "ไม่อยากล็อคดาวน์ประเทศ แรงงานศรีสะเกษ สวมหน้ากาก100%" มาตรการป้องกันโควิด-19 ระลอกใหม่ ยึดหลัก D-M-H-T-T

 

 

 

 

ประกาศ เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการประเภทอื่น

ประกาศ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนภารกิจ บจธ. ในการแก้ไขปัญหาที่ดินแก่เกษตรกร และผู้ยากจน

ประกาศ เรื่อง ปิดการเข้า-ออก ทุ่งกบาลกะไบ เขตรักษาพันธุ์ป่าพนมดงรัก จังหวัดศรีสะเกษ จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ปี 2564

ประกาศ เรื่อง มติ ครม.29 ธันวาคม 2563 ผ่อนผันคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาวและเมียนมา) ที่ลักลอบเข้าเมือง หรือการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรสิ้นสุดลงสามารถอยู่ในราชอาณาจัรและผ่อนผันให้ทำงานได้ไม่ผิดกฏหมาย

ประกาศ เรื่องข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่อง ปิดสถานศึกษา กรณีพิเศษ

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศ เรื่อง การกำหนดราคาแนะนำค่าบริการเกี่ยวข้าวโดยใช้รถเกี่ยวข้าวในฤดูการผลิตข้าวนาปี ปี2563/64

ประกาศ เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ประกาศ เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564

ประกาศ ประชาสัมพันธ์โครงการคนละครึ่ง

 

ประกาศ เรื่อง 8 เทคนิคป้องกันโรคหลอดเลือดสมองและการเกิดซ้ำ

ประกาศ เรื่อง รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Perfomance Assessment : LPA)

ประกาศ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศ เรื่อง การสมัครนักเรียนระดับปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนคูณ ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหอย , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนติ้ว ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2563

ประกาศ ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโลหิต ในวันที่22 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมอำเภอยางชุมน้อย

ประกาศ เรื่อง รับสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเปราะบาง

ประกาศ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษี ในปี พ.ศ.2563

ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ที่ดิินของรัฐ มาตรา9 (โนนบ้านเก่า) ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลเพื่อให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง

ประกาศ เรื่อง รับสมัครอาสาบริบาลท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณส่งความสุขผ่าน"ตู้ปันสุข"

ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน รายไตรมาสที่3 ประจำปีงบประมาณ 2563

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ สมัยสามัญ ที่4/2562

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ สมัยสามัญ ที่3/2562

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ สมัยวิสามัญ ที่2/2562

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ สมัยสามัญ ที่2/2562

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ สมัยวิสามัญ ที่1/2562

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ สมัยสามัญ ที่1/2562

ข่าวประชาสัมพัมธ์ การคุ้มครองสัตว์น้ำจืดมีไข่ "ฤดูน้ำแดง"

ประกาศ เรื่อง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วิธีการสังเกตุอาการเบื้องต้น และการป้องกันไข้เลือดออก

   

 

วิธีการสังเกตุอาการเบื้องต้น และการดูแลตนเองไม่ให้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID - 19)

   

 

โครงการ หลักสูตร "การปฏิบัติงานตามกฏหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นและการปฏิบัติงานตามกฏหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กฏหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตรวมทั้งแนวทางพิพากษาศาลปกครองและความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาที่เกี่ยวกับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ต้องรู้"

      

รวมพลังต่อต้านคอร์รับชั่น

   

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภาคนอกตอบแบบสอบถามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 ป

 

 ประกาศ บัญชีรายชื่อคนพิการที่ได้รับเงินช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 08/06/2563

ประกาศ โครงการศึกษษดูงานและรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2562 19/05/2563

ประกาศ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ 19/05/2563

ประกาศ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ 19/05/2563

ประกาศ การกำหนดหน่วยบริการในพื้นที่ที่ประชาชนสามารถยื่นคำขอรับความช่วยเหลือกรณีประสบปัญหาทางสังคม ตามภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

ประกาศแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณี พิธีทางศาสนา และพิธีการต่างๆกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) 

ประกาศรายชื่อประชาชนที่มายื่นลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือ (เกิดอัคคีภัย) ในพื้นที่ตำบลโนนคูณ

ประกาศรายชื่อประชาชนที่มายื่นลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือ (เกิดวาตภัย) ในพื้นที่ตำบลโนนคูณ

ประกาศ รายงานผลการดำเนินงาน รายไตรมาสที่2 ประจำปีงบประมาณ 2563  9/04/2563

ประกาศ ขยายเวลาประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)ประจำปี2563

images/pictures/180055.jpg

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ)

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิมเตอร์ จำนวน 3 รายการ กองช่าง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ สำนักปลัด

ประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาบริการติดตั้งชุดไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ไฟกระพริบ โซล่าเซลล์และกระจกโค้ง ภายในตำบลโนนคูณ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตามโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายสุนันท์ แก้วคำ - หน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนคุณ หมู่9 หมู่2 ตำบลโนนคูณ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนติ้ว หมู่5 - อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเหล็กสายบ้านโนนดู่ หมู่4 - โรงเรียนบ้านโนนดู๋ ตำบลโนนคูณ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหอยนาม่อง หมู่13 ตำบลโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบหมู่บ้าน-โรงข้าวปุ้น หมู่1 ตำบลโนนคูณ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนคูณ หมู่ 13 ตำบลโนนคูณ อำเภอยางชุมน้อย - บ้านแข้ หมู่7 ตำบลฟ้าห่วน อำเภอค้อวัง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดสถานที่ร้านนิทรรศการของตำบลโนนคูณ 13/01/63

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งขบวนรถแห่ร่วมพิธี

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบริการติดตั้งชุดไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ไฟกระพริบ โซล่าเซลล์ และกระจกโค้ง ภายในตำบลโนนคูณ

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์การอบรม จำนวน 2 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเช่าเหมารถโดยสาร-ไม่ประจำทาง ให้บริการรถรับ-ส่ง ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคณะบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ2563

ประกาศการขยายกำหนดการเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ)ประจำเดือน มกราคม 2563

ประกาศแจ้งและขอความร่วมมือการประชาสัมพันธ์โครงการทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต รุ่นที่ 19/2563 สร้างนวัตกรเพื่อสังคม

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ กองคลัง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ  สำนักปลัดประชาสัมพันธ์การส่งเสริมสนับสนุนการเลือกซื้อผักสด ผลไม้ปลอดสารพิษ

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหอย - บ้านดอนขยอม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซม วางท่อระบายน้ำสายบ้านโนนคูณ-โนนติ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ.2562

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลสูงเนิน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ปี2562

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษเปิดรับสมัครนักศึกษาในระบบการเรียนเทียบโอนความรู้และประสบการณ์งานอาชีพ รุ่นที่14

ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ผ.ด.ส.3)

ประชาสัมพันธ์ต่อใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ ประจำปี2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ เรื่อง การจัดกิจกรรมการประกวด/การแข่งขันการจัดงานโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 28/10/2562

 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 21/10/2562

ประกาศ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 21/10/2562 

ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2563

ประชาสัมพันธ์การชำระค่าธรรมเนียมผู้ประกอบกิจการรถเกี่ยวข้าวนวดข้าว

ประชาสัมพันธ์ "โครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก" ระยะที่ 2

ประกาศ เรื่องกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2562 และแบบกำหนดสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎร(เพิ่มเติม) 

 

ประชาสัมพันธ์ การรับบริจาคหนังสือ วารสาร สื่อการศึกษา โครงการ"ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน" 

ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ผลการคัดเลือกโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ระดับจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ

 

16/05/2019