IMAGE ประกาศ จัดซื้อ/จัดจ้าง
Wednesday, 12 September 2018
                  ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 30 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง... Read More...
IMAGE ข่าวประชาสัมพันธ์
Friday, 31 January 2020
            ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิดโรคลัมปี สกิน (Lumpy skin disease) เมื่อวันที่29 เมษายน พ.ศ.2564... Read More...
IMAGE ข่าวสารประจำวัน
Friday, 30 April 2021
  เมื่อวันที่29 เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 13.00 น. เกิดพายุฤดูร้อนและมีลมกระโชกแรง ทำให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ตำบลโนนคูณ... Read More...

IMAGE ภาพกิจกรรม
Wednesday, 24 July 2019
 นายช่วยสิน นามวงศ์... Read More...

 

 

 

 

 

 

ประกาศ เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ "สุจริตโปร่งใส จังหวัดศรีสะเกษใสสะอาด"

ประกาศ เรื่อง นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประกาศ เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

ประกาศ เรื่อง มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ

ประกาศ เรื่องเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ