IMAGE ประกาศ จัดซื้อ/จัดจ้าง
Wednesday, 12 September 2018
                  ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 30 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง... Read More...
IMAGE ข่าวประชาสัมพันธ์
Friday, 31 January 2020
        ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี... Read More...
IMAGE ข่าวสารประจำวัน
Friday, 30 April 2021
  เมื่อวันที่8 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00น. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ... Read More...

IMAGE ภาพกิจกรรม
Wednesday, 24 July 2019
วันที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ... Read More...

 

 

 

ข่าวสารประจำวัน

 

เมื่อวันที่8 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00น. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เกษตรและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ ร่วมดำเนินการฉีดพ้นยาฆ่าแมลงเพื่อกำจัดแมลงดูดเลือดพาหะของโรคลัมปี สกิล (Lumpy skin disease) ในคอกสัตว์ของเกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ อันจะส่งผลให้การระบาดของโรคลัมปี สกิล ในโค กระบือ ลดลงและไม่กระจายออกไปในพื้นที่อื่น

 เมื่อวันที่31 พฤาภาคม 2564 เวลา 09.00น. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ พร้อมด้วยชุดปฏิบัติการตำบล เพื่อขับเคลื่อนภารกิจในการลงทะเบียนรับวัคซีน การฉีดวัคซีน อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อการกระจายและแจกจ่ายวัคซีน การลงทะเบียนรับวัคซีน การฉีดวัคซีน รวมทั้งการอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนให้เข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อลดจำนวนผู้ป่วยและให้เกิดภูมิคุ้มกันในหมู่ประเทศ

เมื่อวันที่24 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายวิชัย ตั้งคำเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ลงพื้นที่ติดตามการสร้างบ้านให้กับผู้ประสบภัยทางสังคมให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในเขตพื้นที่ตำบลโนนคูณ บ้านนางสวาด สีหะวงษ์ บ้านเลขที่28 หมู่ที่5 ตำบลโนนคูณ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ ตามโครงการสร้าง/ซ่อมบ้านผู้ด้อยโอกาศ ผู้ยากไร้และผู้ยากจน "เฮือนดีๆศรีสะเกษไม่ทิ้งกัน" เนื่องในงานเฉลิมฉลอง238ปีจังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่29 เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 13.00 น. เกิดพายุฤดูร้อนและมีลมกระโชกแรง ทำให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ตำบลโนนคูณ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ ทำให้มีบ้านเรือนประชาชนถูกกระแสลมพัดหลังคาบ้านจนได้รับความเสียหายจำนวนมาก ขณะนี้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ ได้ลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบความเสียหายของบ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนเพประเมินความเสียหายเบื้องต้นและจะได้เร่งรัดดำเนินการให้ความช่วยเหลือต่อไป